زمان ثبت نام پذیرفته شدگان نهایی مقطع کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور

به گزارش روابط عمومی، محسن حیدری ضمن تبریک به کلیه پذیرفته شدگان اظهار داشت: کلیه پذیرفته شدگان باید تصویر مدارک ذیل با فرم jpg یا jpeg  و حجم هر تصویر حداکثر ۲۵۰ کیلوبایت جهت بارگذاری در سامانه ثبت نام به آدرس http://reg.pnu.ac.ir   آماده نمایند.
 مدارک لازم:
۱ –صفحه اول / صفحه توضیحات شناسنامه /پشت و روی کارت ملی
۲ –عکس ۴×۳ با زمینه روشن
۳ – اصل مدرک کارشناسی
۴ –دارندگان مدرک کارشناسی ناپیوسته لازم است اصل مدرک کاردانی را  نیز بارگذاری نمایند
۵– مدرک مشخص کننده نظام وظیفه(ویژه آقایان)