قرارگاه دائمی اردوهای جهادی در دانشگاه تهران تشکیل می‌شود / اردوهای جهادی از دانشجویان به اساتید و کارکنان دانشگاه تسری پیدا کند

به گزارش گروه دانشگاه پایگاه خبری دوم آذر، به نقل از روابط عمومی دانشگاه تهران، دکتر سید محمد مقیمی رئیس دانشگاه تهران در حاشیه بازدید از فعالیت‌های اردوی جهادی دانشجویان دانشگاه تهران در شهرستان سردشت، در تشریح برنامه دانشگاه تهران برای محرومیت‌زدایی از مناطق مختلف کشور، گفت: دانشگاه تهران همواره در زمینه اردوهای جهادی پیشگام بوده و اینکه جمعی در حدود ۱۵۰ دانشجوی خانم و آقای دانشگاه تهران به مدت دو هفته در منطقه سردشت مستقر هستند و مجموعه فعالیت‌های جهادی را انجام می‌دهند، بسیار امیدوارکننده و باعث افتخار است.

رئیس دانشگاه تهران افزود: به نظر می‌رسد این نوع فعالیت‌های داوطلبانه، یکی از ساز و کارهای مهمی است که می‌توانیم در دانشگاه تهران برای تحقق تمدن نوین اسلامی پیگیر باشیم. برای شکل‌گیری یک تمدن قوی اسلامی، هم به جنبه‌های مظاهر مادی و فیزیکی و کالبدی تمدن نیازمند هستیم و هم به جنبه‌های معنوی و روانی و فرهنگی آن به شدت نیاز داریم و از دانشگاه تهران انتظار می‌رود ابعاد فرهنگی و اجتماعی تمدنی را بیشتر مورد توجه قرار دهد؛ هر چند که با توجه به جامع بودن دانشگاه تهران و ظرفیت فوق‌العاده آن، پرداختن به همه ابعاد تمدن نوین اسلامی امکان‌پذیر است.

وی با بیان اینکه فعالیت‌های جهادی بویژه در مناطق مرزی، قوام‌دهنده انسجام ملی، اعتماد عمومی، مسولیت‌پذیری اجتماعی و رفتارهای شهروندی است، افزود: در پی نشست‌هایی که با سرگروه‌های تیم‌‌های فعالیت جهادی در سردشت داشتیم، مقرر شد قرارگاه دائمی اردوی جهادی در دانشگاه تهران شکل بگیرد و ساختمانی برای استقرار این قرارگاه اختصاص پیدا کند. این نوع فعالیت‌ها باید از حالت گروه‌های موقت، تبدیل به نهاد شود و برای اینکه این نهاد شکل بگیرد حتما لازم است که ساختارمند شود و برای جذب منابع انسانی داوطلبانه و منابع مالی مورد نیاز، تلاش مستمری داشته باشد. شبکه‌سازی با مشارکت سازمان‌های دولتی، نهادهای مدنی، مردم محلی و با محوریت قرارگاه اردوهای جهادی دانشگاه تهران، از لوازم اصلی اثربخشی قرارگاه اردوهای جهادی است.

استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، داوطلبانه بودن فعالیت‌های جهادی را مشخصه بارز این نوع فعالیت‌ها دانست و خاطرنشان کرد: لازم است که طیف داوطلبان را توسعه دهیم؛ یعنی علاوه بر دانشجویان، این فعالیت‌ها به اعضای هیات علمی و کارکنان و کلیه ذی‌نفعانی که با دانشگاه ارتباط دارند توسعه پیدا کند و ظرفیت‌مان را متمرکز کرده و در قالب این ظرفیت متمرکزشده، فعالیت‌هایمان را طوری در یک منطقه مشخص ساماندهی کنیم که به شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی که در بیانیه گام دوم انقلاب مورد تاکید رهبر عزیزمان است، کمک کنیم و سپس این الگوی اجرا شده در یک منطقه پایلوت، به عنوان یک الگو در کل کشور مورد استفاده قرار گیرد.

رئیس دانشگاه تهران افزود: نهضتی که در قالب اردوهای جهادی در دانشگاه تهران آغاز شده است حتما باید توسعه پیدا کند. این نهضت می‌تواند یک روندی را در کشور شکل دهد که هم در کشور و هم جامعه محلی که جامعه هدف این نوع فعالیت‌ها است، اثرگذار باشد. اردوهای جهادی دارای دستاوردهای اجتماعی برای جامعه هدف و دستاوردهای فردی برای جهادگران است. اردوهای جهادی در کنار مزایای فراوان محرومیت‌زدایی،  عرصه‌ای برای استعدادیابی، تشکیلاتی برای کادرسازی، بستری برای مهارت‌ورزی اجتماعی و فرصتی برای خودسازی است. فضای اردوهای جهادی می‌تواند زمینه را برای تقویت مهارت رهبری و اجتماعی جهادگران فراهم کند تا بتوانند با توجه به تجربه‌ای که در قالب این اردوهای جهادی به دست می‌آورند، در محیط‌های اجتماعی و در جایگاه‌های مدیریتی افراد موثرتری باشند.

دکتر مقیمی با تاکید بر اینکه اردوهای جهادی به صورت متمرکز و مستمر در طول سال تحصیلی ادامه پیدا می‌کند و منحصر به فصل تابستان نمی‌شود، اظهار داشت: لازم است یک نگاه سیستمی و جامع‌نگر به اردوهای جهادی وجود داشته باشد؛ به این ترتیب که دنبال این هستیم تا این فعالیت‌ها را در یک منطقه به صورت جامع انجام دهیم؛ به گونه‌ای که تمام جنبه‌های فرهنگی، اجتماعی، عمرانی و کالبدی را به صورت توامان مورد توجه قرار دهیم.

استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران با اشاره به اینکه در حوزه تمدن‌سازی، سه سطح نیاز برای جامعه هدف قابل تصور است؛ بیان کرد: سطح اول نیازهای زیستی است که همان فراهم آوردن امکانات آسایش مادی برای جامعه محلی است. سطح دوم نیز ناظر بر پوشش دادن نیازهای مدنی و مشارکت‌جویی و تامین نیازهای مربوط به بالغ‌سازی جامعه هدف است. در سطح سوم، مبحث نیازهای خودشکوفایی و خودیابی جامعه محلی مطرح می‌شود.

وی افزود: در اردوی جهادی امسال دانشجویان دانشگاه تهران که با محوریت کانون خدمت‌رسانی بسیج دانشجویی دانشگاه تهران در حال برگزاری است، شاهد این بودیم که دانشجویان جهادگر خوشبختانه به هر سه سطح نیازها توجه کرده‌اند و بخصوص سطح خودیابی و خودشکوفایی که عمدتا معطوف به توانمند کردن جامعه محلی است از طریق آشناسازی افراد محلی با فعالیت‌های کارآفرینانه و مهارت‌های کارآفرینی پوشش داده شده است.

دکتر مقیمی با ابراز خرسندی نسبت به اینکه فرصت‌های شغلی خوبی در منطقه سردشت شناسایی شده و قرار شده که این فرصت‌های شغلی همراه با آموزش‌های لازم در آینده مورد حمایت قرار گیرند، تصریح کرد: این آموزش‌ها برای جامعه هدف در حال اجرا است و تاکید بر این است که استمرار داشته باشد. با ظرفیت‌هایی که در کشورمان وجود دارد امیدواریم گستره فعالیت‌های جهادی و داوطلبانه به گونه‌ای باشد که شاهد محرومیت در هیچ یک از نقاط کشور عزیزمان نباشیم.