به اطلاع کلیه دانشجویان عزیز می رساند ؛

به منظور استفاده از خدمات رفاهی و اقامتی ( خوابگاههای دانشجویی خواهران و برادران ) در نیمسال اول تحصیلی جدید ( ۱۴۰۱-۱۴۰۲) ،  الزاماً می بایست نسبت به ثبت نام و رزرو اسکان خود در سامانه آموزشیار از تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵لغایت ۱۴۰۱/۰۶/۳۱اقدام نمایند و در غیر اینصورت امکان بهره مندی از خدمات خوابگاهی نخواهد بود  .

تأکید می گردد دانشجویان گرامی قبل از ثبت نام و رزرو خوابگاه به نکات زیر کاملا دقت نظر داشته و پس از حصول اطمینان در خصوص تقاضای خوابگاه اقدام به ثبت نام نمایند :

  1. پس از ثبت نام در سامانه آموزشیار ، با مراجعه به اداره امور خوابگاهها مستقر در محل خوابگاهها ، ( به همراه یکی از والدین ، متأهلین به همراه همسر ) نسبت به تکمیل فرایند ثبت نام و تکمیل فرمهای مربوطه اقدام نمایند  .
  2. میزان اجاره بهای قید شده در سامانه آموزشیار به ازای هر تخت ماهیانه ۴/۵۰۰/۰۰۰ریال و برای مدت یک ترم محاسبه گردیده است ( ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ریال ) که این مبلغ برای مدت ۵ ماه ( ۱۴۰۱/۰۷/۰۱لغایت ۱۴۰۱/۱۱/۳۰) تعریف گردیده و به هیچ عنوان حتی در صورت انصراف پیش از موعد ، مبلغ مذکور قابل ویرایش ، حذف و یا عودت نمی باشد . لذا دانشجویان گرامی می بایست با قبول این شرایط درخواست اسکان نمایند و مسئولیت عدم رعایت این مهم به عهده خود دانشجو می باشد .
  3. یکی از شرایط اساسی و مهم استفاده از خدمات رفاهی و خوابگاهی شاغل به تحصیل بودن دانشجو در ترم جاری بوده و پذیرش دانشجویانیکه به هر دلیل در طول ترمی که درخواست خوابگاه دارند و شاغل به تحصیل نیستند ، مقدور نمی باشد . فلذا ارائه پرینت انتخاب واحد ترم جاری در زمان تکمیل فرایند ثبت به اداره خوابگاهها الزامی می باشد .
  4. در پایان مدت قرارداد به منظور تمدید خوابگاه برای ترم آینده می بایست این مراحل مجدد طی گردد و قرارداد قبلی خود به خود منقضی خواهد شد و بدون ثبت نام در سامانه امکان حضور مجدد در نیمسال تحصیلی جدید در خوابگاه را نخواهند داشت .
  5. دانشجویان ملزم به رعایت کلیه قوانین و مقررات مندرج در فرم قرارداد خوابگاهها می باشند و در صورت عدم رعایت قوانین و مقررات مربوطه مشمول اعمال مقررات کمیته انضباطی حتمی و جاری خواهد بود  .

دانشجویان گرامی : پس از ثبت نام در سامانه آموزشیار ، جهت تکمیل فرایند ثبت نام به صورت حضوری با در دست داشتن مدارک ذیل به خوابگاه مربوطه مراجعه و نسبت بهتکمیل فرم های مربوطه شامل : تعهد نامه مربوط به ولی دانشجو درخواست کتبی ، اطلاعات تحصیلی و … در محل خوابگاهها حداکثر تا مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۵، اقدام نمایند  :

  • پرینت تأیید ثبت نام خوابگاه در سامانه آموزشیار برای نیمسال تحصیلی جاری  
  • پرینت گواهی واکسن کرونا ( حداقل ۲ دز)
  • ۲ قطعه عکس ۳*۴
  • پرینت انتخاب واحد برای ترم تحصیلی که تقاضای خوابگاه دارند

 

 

معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه

اداره کل امور دانشجویی