ضمن تبریک به پذیرفته شدگان در مقطع دکتری تخصصی سال۱۴۰۱ به اطلاع می رساند:

جهت  احراز هویت و تحویل مدارک طبق جدول ذیل به دانشگاه مراجعه فرمایید.

مقطع و رشته

تاریخ مراجعه

ساعت

مدیریت بارزگانی،حسابداری، علوم اقتصادی، کارآفرینی، مدیریت ورزشی، مهندسی مالی

سه شنبه ۱۵ /۰۶/۱۴۰۱

۸-۱۱

مدیریت صنعتی، مدیریت دولتی، مدیریت فناوری اطلاعات

سه شنبه ۱۵ /۰۶/۱۴۰۱

۱۱-۱۵

مهندسی عمران (کلیه گرایشها)، مهندسی شهرسازی، مهندسی معماری

چهارشنبه ۱۶ /۰۶/۱۴۰۱

۸-۱۱

مهندسی صنایع و مکانیک(کلیه گرایشها)، مهندسی پزشکی، مهندسی برق (کلیه گرایشها)، مهندسی کامپیوتر

چهارشنبه ۱۶ /۰۶/۱۴۰۱

۱۱-۱۵

کلیه رشته ها و گرایشها

پنج شنبه ۱۷ /۰۶/۱۴۰۱

۸-۱۵

 

نکته ۱: پذیرفته شدگان  محترم لطفا جهت آشنایی با نحوه ورود اطلاعات در سامانه آموزشیار به لینک راهنمای پذیرش غیرحضوری قبول شدگان دانشگاه آزاد اسلامی مراجعه نمایند:

http://edu.iau.ac.ir/IAU_EDU_USG_AplReception.pdf?v=1        :لینک راهنمای پذیرش

نکته ۲: به اطلاع آن دسته از پذیرفته شدگان که اصل مدرک کارشناسی ارشد آنها آماده نشده است و از پایان نامه خود دفاع نموده اند، می توانند  تصویر صورتجلسه دفاع یا نامه مبنی بر فارغ التحصیلی همراه با فرم تعهد به دانشگاه را ارائه نمایند.