به گزارش خبرنگار دانشگاه پایگاه خبری دوم آذر، علی خیرالدین معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم در اجلاس رؤسای دانشگاه‌های کشور که در سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران گفت: ماده ۳۸ قانون حمایت از دانش بنیان می‌گوید که وزارت علوم مجاز است در چهارچوب قانون و مقررات نسبت به جذب و بکارگیری ۳۰۰ متخصص اقدام کند.

خیرالدین افزود: در حال پیگیری دریافت مجوز برای جذب ۳۰۰ نیروی متخصص برای فعالیت در پارک‌های علم و فناوری هستیم و طبق قانون نیز سازمان برنامه و بودجه باید در چهارچوب قوانین و مقررات منابع و بودجه لازم را تامین کند.

معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم ادامه داد: بند ت ماده ۶ به وزارت علوم و وزارت بهداشت اجازه تاسیس پردیس‌های علم و فناوری را داده که آن‌ها را ایجاد کرده ایم،
مراکز رشدی هستند که موافقت اولیه آن‌ها را داشته ایم.

وی ادامه داد: موافقت اولیه یک پارک علم و فناوری تخصصی و دانشگاه جامع امام حسین را داده ایم و سیاست ما این است که پارک‌های علم و فناوری زیاد نشوند، شاخص ما نیست و نسبت آن سخت گیری داریم، اما افزایش پارک‌های علم و فناوری خصوصی به نفع ماست.

خیرالدین افزود: بیشتر به دنبال ایجاد پردیس پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد هستیم و باید مجوز آن را از شورای گسترش داشته باشیم و شورای گسترش می‌گوید که باید از هیئت امنا مجوز را جذب کنیم؛ بنابراین از دوستان تقاضا داریم که موافقت اولیه را از ما بگیرند که ظرف یک هفته صادر می‌شود تا آن‌ها با دریافت موافقت نامه مجوز هیئت امنا را اخذ کنند و سپس با کاربرگ مجدد به ما مراجعه کنند و اگر تصویب شد در هیئت امنا مطرح کنیم.