مبلغ شهریه دکتری تخصصی پردیس خودگردان دانشگاه تهران اعلام شد +جزئیات

به گزارش خبرنگار دانشگاه پایگاه خبری دوم آذر، مبلغ شهریه دکتری تخصصی پردیس خودگردان دانشگاه تهران اعلام شد.

بر این اساس، مبلغ کل شهریه در مقطع دکتری تخصصی پردیس خودگردان ۱۸۵ میلیون تومان است و شهریه هر ترم به طور کلی ۲۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است.

 

مبلغ شهریه دکتری تخصصی پردیس خودگردان دانشگاه تهران اعلام شد +جزئیات