به گزارش گروه دانشگاه پایگاه خبری دوم آذر، با برگزاری بیست و پنجمین دوره انتخابات شورای مرکزی‌ و هیئت عالی نظارت‌ اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان، امیر محمد کولانی، سید، مصطفی موسوی همایون، سعید کرمی، محمد مهدی احمدی، عمادالدین صفایی، عرفان الله ورن زاده دستجردی، معصومه محمد زاده، زهرا مظاهری و نگارسادات هاشمی به عنوان اعضای شورای مرکزی این اتحادیه انتخاب شدند.

همچنین علی زارع، عرفان غلامعلی زاده، یونس فرزین فرد ، مریم سادات فامیلی و پریسا خانی به عنوان اعضای علی البدل شورای مرکزی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان انتخاب شدند.

محمد حسین و کاظمی و حجت محمدی نیز به عنوان هیئت عالی نظارت و حسین اخگر پور به عنوان هیئت نظارت ادوار انتخاب شدند.