بودجه سال مالی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ دانشگاه آزاد اسلامی تصویب شد

به گزارش گروه دانشگاه پایگاه خبری دوم آذر، به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، محسن امینی مدیرکل دفتر برنامه و بودجه دانشگاه آزاد اسلامی گفت: بودجه سال مالی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ دانشگاه آزاد اسلامی  در جلسه هیأت امنای مرکزی با حضور علی‌اکبر ولایتی رئیس هیأت مؤسس و هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی، محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و سایر اعضا تصویب شد.

امینی با بیان اینکه بودجه دانشگاه آزاد اسلامی پس از سه ماه برگزاری جلسات تخصصی و کارشناسی پیش‌بینی و تدوین شد، گفت: جلسات بودجه‌ریزی دانشگاه از تیرماه سال جاری شروع و پس از سه ماه تلاش بی وقفه برای تدوین یک بودجه هدفمند، توسط هیأت امنای مرکزی دانشگاه به تصویب رسید.

مدیرکل دفتر برنامه و بودجه دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه بودجه دانشگاه آزاد اسلامی برای سال مالی پیش رو با سه رویکرد «هدف‌گذاری در برنامه»، «پویایی در ساختار» و «نظارت حین اجرا» تدوین و تصویب شده است، اظهار داشت: تلاش شده که در بودجه دانشگاه اهداف برنامه و سند تحول و تعالی دانشگاه کاملاً اجرایی شده، همچنین رویکرد‌های دانشگاه درخصوص برنامه‌های تحول و پویایی در بودجه ریزی طبق نظر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی لحاظ شود.

وی ادامه داد: یکی از نکات مهم در بودجه ریزی دانشگاه آزاد اسلامی در سال پیش رو، نظارت حین اجراست که مقرر شده با توجه به سامانه‌محور شدن بودجه، نظارت حین اجرای بودجه در واحد‌های دانشگاهی به شکل دوره‌ای و فصلی صورت گیرد.

 امینی با اشاره به مشارکت معاونت‌ها و بخش‌های مرتبط در بررسی و هدف‌گذاری ارقام بودجه‌ای، گفت: در تدوین و تصویب بودجه دانشگاه حوزه‌های پژوهش و فناوری، بازمهندسی کشاورزی، مهارتی و کارآفرینی، آمایش و گسترش دانشگاه، سنجش و پذیرش و سایر حوزه‌های تخصصی مانند فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و حتی خزانه‌داری و مالی مشارکت داشته و در تعامل با استان‌ها و واحد‌ها سعی داشتند به شکلی در فرایند بودجه ریزی هدفمند یکساله و تنظیم برنامه عملیاتی دانشگاه دخیل باشند.

وی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد به منظور تدوین و تصویب بودجه دانشگاه، تصریح کرد: پس از ابلاغ بخشنامه بودجه جلسه‌ای با حضور دکتر طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و با حضور تمام استان‌ها به صورت حضوری و مجازی برگزار و مسیر و چارچوب اولیه بودجه ریزی ترسیم شد. پس از این جلسه در استان‌ها به طور متوسط بین ۳ تا ۸ جلسه به منظور کارشناسی تخصصی برای تصویب بودجه هر استان برگزار شد. در این راستا حدود ۲۰۰ جلسه از طریق جلسات تخصصی و هسته‌‍‌های فکری برای بودجه ریزی هدفمند استان‌ها و واحد‌های دانشگاه به صورت استانی برگزار شده است.

وی افزود: در ادامه این جلسات و در زمان تعطیلات تابستانه دانشگاه آزاد اسلامی از طریق حوزه‌های مربوط از جمله شورای تحول و بازمهندسی کشاورزی، پژوهش و فناوری و مهارتی و… جلساتی به صورت مجازی با استان‌ها برگزار شد. همچنین ۳۱ جلسه هیأت امنای استانی با حضور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی یا نمایندگان تام‌الاختیار ایشان، استاندارها، نمایندگان، ولی فقیه در استان‌ها، نمایندگان وزرای علوم و تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی کشور و سایر اعضا به منظور بررسی و تصویب بودجه‌های استانی در زمان مقرر برگزار شد. جلساتی با حوزه‌های ستادی دانشگاه نیز برگزار شد و در تمام این جلسات با نظر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی چارچوب حرکتی و راهبرد‌های اصلی هر حوزه طی یک سال مشخص شد و درنهایت نتیجه تمام این جلسات از طریق اعمال در بودجه نهایی دانشگاه، به هیأت امنای مرکزی ارسال و تصویب شد.

امینی تأکید کرد: هدف گذاری اصلی بودجه سال پیش رو تحقق درآمد‌ها براساس ظرفیت‌های دانشگاه آزاد اسلامی در سه حوزه «آموزش محور»، «دانش محور» و «بهره‌وری و استفاده بهینه منابع» بود که در حوزه آموزش محور به سه بعد درآمد برمبنای دانشجو، درآمد بر مبنای دانش‌پذیر و درآمد برمبنای دانش‌آموز توجه شده است. این هدف گذاری باعث خواهد شد سهم درآمد‌های شهریه‌ای و غیرشهریه‌ای دانشگاه آزاد اسلامی در یک روند منطقی به یک میزان مطلوبی برسد.