طی حکمی از سوی دکتر اسماعیل زینالی؛ سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان و واحد قزوین، دکتر اسماعیل مهدی زاده ؛ از اعضای هیات علمی گروه صنایع این دانشگاه به عنوان سرپرست معاونت آموزشی و مهارتی واحد قزوین منصوب و معرفی شد.هم چنین در این مراسم، از خدمات دکتر محمد دوسرانیان مقدم در دوره تصدی معاونت آموزشی دانشگاه تقدیر بعمل آمد

به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین،  روز سه شنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۱،  در جلسه ایی که در دفتر ریاست دانشگاه آزاد اسلامی قزوین برگزار شد، دکتر اسماعیل زینالی؛ سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان و واحد قزوین،ضمن قدردانی از زحمات دکتر دوسرانیان مقدم ، برای دکتر اسماعیل مهدی زاده در سمت سرپرستی  معاونت آموزشی و مهارتی  واحد قزوین آرزوی موفقیت و سربلندی کرد.
در این جلسه  که با حضور دکتر مهرنو؛ مدیرکل حوزه ریاست، حجت الاسلام صفی خانی؛ مشاور فرهنگی ریاست دانشگاه و  جمعی از مدیران  حوزه آموزشی برگزار شد ، دکتر مهدی زاده ، سرپرست جدید معاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، ضمن تشکر از حسن اعتماد ریاست دانشگاه گفت: امیدوارم با حمایت های دکتر زینالی و با همکاری و همفکری مدیران این حوزه ، جایگاه آموزش دانشگاه آزاد اسلامی قزوین بیش از گذشته درخشان تر شود.