نشست هم اندیشی پژوهشکده آینده پژوهی و مدیران شرکت های دانش بنیان استان قزوین، روز دوشنبه ۱۴ شهریور در دانشگاه برگزار و طی آن در خصوص مقدمات برگزاری نمایشگاه دانش بنیان در دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) بحث و تبادل نظر شد.

در ابتدای جلسه دکتر طاهری رئیس پژوهشکده آینده پژوهی به معرفی فعالیت های این پژوهشکده پرداخت و در ادامه دکتر رجب پور رئیس بنیاد ملی نخبگان استان قزوین در خصوص ساز و کارهای حمایتی بنیاد ملی نخبگان از شرکتهای دانش بنیان در صورت همکاری این شرکتها با اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه توضیحاتی بیان کرد.

در بخش دیگری از این نشست دکتر مومنی به اهداف برپایی نمایشگاه دانش بنیان اشاره کرد و گفت: ایجاد بستر مناسب به منظور همکاری بین اعضای هیئت علمی دانشگاه و شرکت های دانش بنیان جهت رفع نیازهای صنعت دانش بنیان استان و  همچنین آشنایی دانشجویان با فعالیت های شرکت های دانش بنیان استان به منظور استفاده از ظرفیت دانشجویان نخبه جهت همکاری تمام وقت و یا نیمه وقت با این شرکت ها، از مهمترین اهداف نمایشگاه است.

در پایان، ضمن معرفی فعالیتهای شرکتها توسط مدیران حاضر در جلسه و استقبال از برگزاری این نمایشگاه، پیشنهاداتی در خصوص برگزاری بهتر و موثرتر نمایشگاه توسط مدیران شرکتها ارائه گردید و مدیران و نمایندگان شرکت تمایل خود را برای همکاری با اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان جهت اجرای پروژه های خود ابراز کردند و مقرر شد هنگام برگزاری نمایشگاه در دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، تعاملات و مذاکرات به طور مستقیم با همکاران دانشگاهی و دانشجویان صورت پذیرد.