بنا بر اعلام دفتر امور دانشجویان دانشگاه، معرفی خوابگاه‌های خودگردان دخترانه و زمانبندی ثبت نام متقاضیان خوابگاه‌ ، جهت اطلاع دانشجویان عزیز به شرح جداول زیر اعلام می‌گردد.

 

 

خوابگاه‌های خودگردان

زمانبندی ثبت نام خوابگاه: