✍️به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه ،آزمون حرفه ای مهندسان با رقابت ۷۵۰ داوطلب زن ومرد وبا رعایت دستورالعمل های بهداشتی در دو حوزه امتحانی ورزشگاه شهید رجایی و ساختمان اصلی دانشگاه پیام نور مرکز قزوین برگزار گردید. 

🗒️چهارشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۱

📡روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان قزوین