پودر زیره برای غذاهای نفاخ، چند عدد لیمو ترش، آلو خشک برای رفع یبوست، کمی نمک برای غرغره کردن، عرق نعنان و قرص جوشان ویتامین از مله خوراکی هایی است که بهتر است در پیاده روی اربعین همراهتان باشد.