منتشر نشود/// افزایش نشاط و امید در محیط‌های دانشگاهی محور فعالیت‌های فرهنگی سال جدید

عبدالحسین کلانتری، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در گفتگو با خبرنگار دانشگاه پایگاه خبری دوم آذر، با اشاره به برنامه‌های این معاونت برای سال تحصیلی جدید گفت: اصلی‌ترین هدفی که ما برای سال تحصیلی جدید دنبال می‌کنیم و در دستور کار خود قرار دادیم، افزایش نشاط و امید در محیط‌های دانشگاهی است و محور نشاط افزایی هم خود دانشجویان هستند.

وی افزود: ما معتقدیم بودجه‌هایی که در حوزه فرهنگی اختصاص پیدا می‌کند تا حد امکان تصدی گری معاونت‌های فرهنگی کم شود وحتی تقاضا داریم که سایر مجموعه‌های فرهنگی در دانشگاه‌ها مانند نهاد رهبری نیز تصدی گری را کم کنند و فعالیت‌ها را به دانشجویان واگذار کنند. مجموعه رویداد‌هایی از سوی دانشجویان در حال طراحی است که از این طرح‌ها حمایت می‌کنیم و از انجمن‌های علمی و گروه‌های دانشجویی درخواست کردیم که طرح‌های خود را ارائه کنند که بخشی به عنوان متمرکز از سوی وزارت علوم و بخشی دیگر نیز از سوی دانشگاه‌های مرتبط حمایت شود که بتوانیم این شور و نشاط را به محیط دانشگاه برگرداند.

کلانتری اضافه کرد: معتقدیم که امسال سال تحصیلی متفاوت تری را خواهیم داشت و کرونا دیگر رنگ باخته بنابراین اصلی‌ترین رویکرد ما بازگشت شور و نشاط به محیط دانشگاه است.

کلانتری در خصوص آسیب های تشکل های دانشگاهی گفت: اگر دانشگاه ها وارد فاز حضوری شود و شور و نشاط در دانشگاه ها رونق بگیرد، میل دانشجویان به فعالیت های حضوری افزایش می یابد.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تصریح کرد: رویدادهای متعدد حل مسئله توسط دانشجویان را تدارک دیدیم که بخشی از اینها برگزار شده و در دانشگاههای متعددی در حال پیگیری است که باعث افزایش فعالیت گروهی دانشجویان خواهد شد.