رییس اداره مشاوره دانشگاه علوم پزشکی قزوین در نشست مجازی رؤسای ادارات مشاوره دانشگاه های علوم پزشکی کشور با رییس جدید دفتر مرکزی مشاوره وزارت بهداشت، بر عدم تناسب میان تعداد کارشناسان کارشناسان و مشاوران ادارات مشاوره و سلامت روان دانشگاه های علوم پزشکی با جمعیت دانشجویی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، با هدف بررسی مشکلات و چالش های ادارات مشاوره نشست مجازی رؤسای ادارات مشاوره دانشگاه های علوم پزشکی کشور با رئیس جدید دفتر مرکزی مشاوره وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دوشنبه ۲۱ شهریور برگزار شد.

در ابتدای این نشست، رامش حسین زاده رییس اداره مشاوره دانشگاه علوم پزشکی قزوین به بیان چالش ها و مشکلاتی از جمله عدم تناسب روانشناسان و مشاوران ادارات مشاوره با جمعیت دانشجویی تحت پوشش، عدم تخصیص اعتبارات کافی جهت اجرای برنامه ها و فعالیت های ابلاغی از سوی وزارت متبوع و عدم وحدت رویه در اجرای برنامه های مصوب پرداخت.

در ادامه این نشست مجازی، سایر رؤسای ادارات مشاوره به لزوم به روز کردن آئین نامه های اجرایی، توجه ویژه به سلامت روان دستیاران و رزیدنت ها ، قراردادن درس مهارت های زندگی در کوریکولوم آموزشی و اعلام نتایج غربالگری های صورت گرفته در سنوات گذشته همچون سبک زندگی و … تاکید کردند.

در پایان دکتر طهماسبی رئیس دفتر مرکزی مشاوره وزارت متبوع ضمن اعلام پیگیری مطالبات ادارات مشاوره بر افزایش نقش مدیریتی روسای ادارات، بر بهره مندی مناسب از سطوح مختلف تاثیرگذار همچون بخش مددکاری و افزایش ظرفیت تعامل با مناطق ده گانه در ارزیابی های میدانی و لزوم شکل گیری شورای سیاست گذاری بهداشت روان در سطح وزارت خانه تاکید نمود

شایان ذکر است؛ هفته آینده نشستی مشابه ویژه کارشناسان ادارات مشاوره دانشگاه ها با ریاست دفتر مرکزی سلامت روان وزارت بهداشت برگزار خواهد شد.