اسمعیل زینالی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین به همراه معاونین این مجموعه عصر چهارشنبه ۲۳ شهریورماه با جعفر احمدی رئیس پارک علم و فناوری قزوین دیدار کردند.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم و فناوری قزوین، این دیدار با هدف گسترش همکاری ها در زمینه هم افزایی بین پارک علم و فناوری قزوین و دانشگاه آزاد برگزار شد.

تقویت مراکز رشد، ظرفیت و زمینه های ارتباط اساتید و دانشجویان با پارک علم و فناوری قزوین و همچنین ایجاد بستر های لازم برای نقش آفرینی دانشگاه در حوزه های نو آوری و مدل های مختلف همکاری علمی و صنعتی از جمله مطالب مطرح شده در این دیدار بود.