شرکت در مراسم عزاداری روز اربعین، خواندن دسته جمعی یا خانوادگی زیارت اربعین، نذر کتاب درمورد امام حسین علیه السلام، تـرک یـک عادت غـلط برای خشنودی اهل بیت علیه السلام در روز اربعین، گرفتن تماس تصویری بـا زائـران اربـعـیـن در صـورت امـکان، رایـگان کـردن بـخشـی از خدمات مربوط به کسب و کارتان به نیت سیدالشهدا از جمله پیشنهادها برای جاماندگان پیاده روی اربعین است.