با حضور دکتر اسماعیل زینالی ؛ سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان و واحد قزوین ، جلسه هیات نظارت بر تشکل های اسلامی دانشگاهیان استان قزوین برگزار گردید.

به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین ؛ امروز سه شنبه ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۱، در آستانه آغاز سال تحصیلی ،  با حضور دکتر اسماعیل زینالی ؛ سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان و واحد قزوین ، جلسه هیات نظارت بر تشکل های اسلامی دانشگاهیان استان قزوین،حجت الاسلام دکتر محبی ؛ مسئول نمایندگی نهاد رهبری در دانشگاههای آزاد استان ، دکتر محسن علی اکبری، نماینده ریاست عالیه در تشکل های اسلامی سیاسی استان ،حجت الاسلام  علی صفی خانی ؛ مشاور فرهنگی ریاست ،دکتر رضا شعبان نژاد ؛ رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بوئین زهرا، دکتر عباس ارباب؛ رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان ، دکتر علی اکبر طارمی ؛ معاونت فرهنگی ، دانشجویی در محل دفتر ریاست دانشگاه برگزار گردید.
در این جلسه پس از بحث و بررسی،  برنامه های پیشنهادی تشکل‌های دانشجویی و استادی برای اجرا  در سال تحصیلی جدید مورد تصویب قرار گرفت.