به همت اداره قرآن و عترت، مراسم عزاداری رحلت پیامبر اکرم (ص)، شنبه ۲ مهر با حضور جمعی از کارکنان در مصلای نور دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد.

به همت اداره قرآن و عترت، مراسم عزاداری رحلت پیامبر اکرم (ص)، شنبه ۲ مهر با حضور جمعی از کارکنان در مصلای نور دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد.

مراسم عزاداری رحلت پیامبر اکرم (ص) در دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد

مراسم عزاداری رحلت پیامبر اکرم (ص) در دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد

مراسم عزاداری رحلت پیامبر اکرم (ص) در دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد

مراسم عزاداری رحلت پیامبر اکرم (ص) در دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد