رئیس دانشگاه با حضور در محل ثبت نام نو دانشجویان از روند ثبت نام در رشته های مختلف مقطع کارشناسی بازدید کرد.

دکتر قاسم زاده در این بازدید ضمن تبریک سال تحصیلی جدید و آرزوی موفقیت و بهروزی برای دانشجویان در جریان مراحل مختلف ثبت نام و روند اجرایی ثبت نام قرار گرفته و همچنین با پذیرفته شدگان و خانواده هایشان در خصوص رضایت مندی آنها در مورد ثبت نام و رفع مشکل آنها از نزدیک گفتگو کرد.

ثبت نام دانشجویان جدید به دو صورت اینترنتی و حضوری انجام می پذیرد که در ثبت نام امسال نیز همانند سال گذشته با تمهیدات انجام شده توسط کمیته ثبت نام، بسیاری از مراحل ثبت نام به صورت اینترنتی انجام گردیده که سبب کاهش هزینه ها و تسریع در فرایند ثبت نام شده است. ثبت نام غیر حضوری دانشگاه از ۳۱ شهریور ماه تا ۵ مهرماه و ثبت نام حضوری دانشجویان نیز از ۹ مهرماه آغاز و تا چهارشنبه ۱۲ مهر ماه ادامه دارد.

گفتنی است همچنین غرفه هایی نیز برای معرفی بخش های مختلف دانشجویی و فرهنگی برای آشنایی دانشجویان در نظر گرفته شده بود که هیات رئیسه دانشگاه طی بازدیدی در جریان فعالیت های دانشجویی و فرهنگی دانشجویان در قالب انجمن های و کانون های علمی، فرهنگی و هنری و تشکل ها قرار گرفتند.