به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند سرویس های ایاب و ذهاب از تهران به دانشگاه به شرح جدول ذیل از زمان حضوری شدن دانشگاه برقرار می باشد.

ضمنا از ساعت ۱۲ ظهر الی ۱۸ اتوبوس ها برای برگشت به تهران در دانشگاه (روبه روی سلف بهار) حاضر می‌باشند.

مدیریت سرویس :جعفر نظرپور   شماره تماس: ۰۹۱۰۹۹۵۸۳۵۹

کانال تلگرامی سرویس دانشگاه:  t.me/service_imamkhomeni

پشتیبانی کانال:  ۰۹۳۵۸۳۲۳۷۴۶

مسئول هماهنگی برگشت از دانشگاه به تهران :آقای حسن پناه :  ۰۹۱۲۳۸۲۱۷۴۶

دریافت فایل رانندگان و مسیر سرویس های دانشگاه