به گزارش گروه دانشگاه پایگاه خبری دوم آذر، به نقل از شورای عالی انقلاب نخستین جلسه کمیسیون مشترک تامین الزامات ارتقاء نظام آموزش عالی و پژوهشی کشور مصوبه جلسه ۸۶۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست عاملی و با حضور اعضای این کمیسیون در دفتر معاون اول رییس جمهور تشکیل شد.

سعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در حاشیه این جلسه در سخنانی اظهار داشت: پیرو جلسه ۸۶۹ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و تصویب تشکیل کمیسیونی برای ارتقاء زیرساخت‌ها و مجموعه مسائل مرتبط با آموزش عالی و آموزش پزشکی کشور هم در حوزه آموزشی و هم در حوزه پژوهشی، اولین جلسه این کمیسیون با حضور وزیر علوم، رؤسای کمیسیون فرهنگی، کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، رییس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، رئیس بنیاد ملی نخبگان، معاون وزیر بهداشت و سه نفر از اعضای حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

عاملی با اشاره به نظام مسائل و موضوعات این حوزه گفت: پیشران‌های عرصه آموزش عالی شامل سرمایه انسانی (دانشگران)، زیر ساخت‌های فنی و تامین مالی، برنامه‌های آموزشی، فعالیت‌های پژوهشی و تعاملات بین المللی در این جلسه مورد تصویب قرار گرفت.

وی افزود: جلسات این کمیسیون ادامه خواهد داشت و مصوبات این کمیسیون برای تصویب نهایی به صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه خواهد شد.