مهلت تکمیل کارنامه سلامت روان دانشجویان خوارزمی تا پایان مهرماه

به گزارش خبرنگار دانشگاه پایگاه خبری دوم آذر، مرکز مشاوره دانشگاه خوارزمی اعلام کرد: در سال تحصیلی جدید (۱۴۰۱-۱۴۰۲) با توجه به ضرورت بررسی وضعیت سلامت روانی-اجتماعی کلیه دانشجویان، لازم است تمامی دانشجویان وارد لینک https://portal.saorg.ir/mentalhealth/ شده و پس از تکمیل پرسشنامه سلامت روان، تصویر کارنامه خود را به آدرس‌های الکترونیکی (ایمیل)‌های اعلام شده ارسال کنند.

همچنین دانشجویان مشغول به تحصیل در واحد تهران باید خروجی کارنامه‌ی سلامت روان خود را به آدرس Tehrancounseling.khugmail.com ایمیل کنند.

دانشجویان مشغول به تحصیل در واحد کرج نیز موظفند خروجی کارنامه‌ی خود را به آدرس Karajcounseling.khugmail.com ایمیل کنند.

دانشجویان توجه داشته باشند که در صورت عدم تکمیل و ارسال کارنامه سلامت روان خود، قادر به انتخاب واحد برای ترم‌های بعدی نخواهند بود.

با توجه به شرایط فعلی نیازی به مهر کردن فرم کارنامه سلامت روان توسط مرکز مشاوره دانشگاه نیست و تنها تکمیل و ارسال آن به آدرس ایمیل‌های اعلام شده کافیست. این طرح شامل تمامی دانشجویان در همه رشته‌ها و همه مقاطع تحصیلی و همه ورودی‌ها است.

دانشجویانی که قبلاً در ترم اول و بدو ورود به دانشگاه و یا حتی در ترم‌های گذشته این پرسشنامه را تکمیل نموده‌اند نیز لازم است مجدداً آن را پر کرده و نتیجه را ارسال نمایند. دانشجویان تا پایان مهرماه ۱۴۰۱ مهلت دارند پرسشنامه مذکور را تکمیل و ارسال کنند.