به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند ؛

 

 کلیه کلاسهای کاردانی و کارشناسی از روز یکشنبه ۱۷ مهرماه بصورت حضوری برگزار می گردد .

جهت اطلاع ؛  کلاسهای دروس عمومی در ساختمان اداری

                     کلاسهای زبان عمومی در دانشکده مدیریت

                    کلاسهای علوم پایه در دانشکده برق و رایانه  تشکیل می شود  .

 

 

                                                                       روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین