سازمان امور دانشجویان به «گذرگاه خدمات دولت الکترونیک مرکز ملی تبادل اطلاعات» اتصال یافت

به گزارش گروه دانشگاه پایگاه خبری دوم آذر، به نقل از سازمان امور دانشجویان، مصطفی صالحی سرپرست دفتر فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی سازمان امور دانشجویان با اعلام خبر اتصال سازمان امور دانشجویان به گذرگاه خدمات دولت الکترونیک (GSB) در مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX)، گفت: در راستای تحقق دولت الکترونیک، یکپارچه‌سازی اطلاعات، خدمات و تبادل داده میان دستگاه های اجرایی مختلف ضروری بوده، که از الزامات اجرای این مهم، وجود بستری برای تبادل و به اشتراک‌گذاری داده‌ها و اطلاعات است.

وی افزود: بر همین اساس، دستگاه‌ها برای حرکت به‌سوی دولت هوشمند، باید به گذرگاه خدمات دولت الکترونیک که یکی از ارکان اصلی توسعه زیرساخت دولت الکترونیک است، متصل شوند تا امکان بهره‌برداری از سرویس سایر سازمان ها و ارائه سرویس به آن‌ها فراهم شود.

صالحی تصریح کرد: اﯾﻦ گذرگاه ﺑﺎ ﻫﺪف ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزی ﺧﺪﻣﺎت دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و اﻣﮑﺎن درﯾﺎﻓﺖ اﺳﺘﻌﻼﻣﺎت ﻣﯿﺎن دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ بر روی ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران راه‌اﻧﺪازی ﺷﺪه اﺳﺖ.

سرپرست دفتر فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی اظهار کرد: با توجه به مأموریت سازمان امور دانشجویان مبنی بر ارائه خدمات غیرحضوری به دانشجویان و دانش آموختگان داخلی و بین المللی با هدف ارتقا کیفیت خدمات حوزه دانشجویی، دسترسی به اطلاعات سایر سازمان‌های دولتی از قبیل احراز هویت ثبت احوال، استعلام تطبیق شماره تلفن همراه با کد ملی (شاهکار) و استعلام‌های بین دستگاهی (با دستگاه هایی، چون بانک مرکزی، وزارت امور خارجه و نظام وظیفه) اجتناب‌ناپذیر است که دسترسی به این سرویس‌ها از طریق اتصال به گذرگاه مذکور امکان‌پذیر است.

وی ادامه داد: طی ماه‌های اخیر با پیگیری‌های مستمر از نهاد‌های ذی‌ربط شامل شرکت مخابرات ایران و سازمان فناوری اطلاعات ایران، بعد از فراهم سازی تجهیزات و زیرساخت های فنی لازم، تامین خطوط ارتباطی و استانداردسازی¬های مربوطه، در نهایت سازمان امور دانشجویان موفق به کسب مجوز اتصال به گذرگاه خدمات دولت الکترونیک در مرکز ملی تبادل اطلاعات شد.

صالحی با بیان اینکه از این پس سازمان امور دانشجویان علاوه بر اینکه به عنوان سرویس گیرنده از خدمات سایر دستگاه‌ها بهره‌مند خواهد شد، در نقش دستگاهی سرویس دهنده نیز امکان فراهم آوردن خدمات خود برای سایر دستگاه‌ها از طریق گذرگاه مذکور را خواهد داشت؛ گفت: این موضوع موجب تسریع و ارتقا کیفی ارایه خدمات دانشجویی و رفع نواقص برخی از بانک‌های اطلاعاتی سازمان امور دانشجویان خواهد شد، که در نتیجه منجر به یکپارچه سازی دیتا و خدمات می‌شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اقدامات انجام شده در خصوص اتصال مستقیم به گذرگاه خدمات دولت الکترونیک جهت فراهم آمدن بستری امن، قابل اطمینان و پایدار برای ارتباط سازمان امور دانشجویان با سایر دستگاه‌های اجرایی کشور، گامی در راستای هوشمندسازی خدمات حوزه دانشجویی بوده و موجب رضایتمندی هرچه بیشتر دانشجویان از ارائه خدمات مربوطه شده و سبب بازگشت سرمایه اجتماعی از طریق افزایش رضایتمندی ذینفعان این حوزه خواهد شد.