برگزاری آزمون استخدامی تامین اجتماعی در دانشگاه پیام نور مرکز قزوین

​به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه استان،آزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی با رقابت ۱۱۰۰نفر داوطلب زن ومرد ودر دو حوزه امتحانی ورزشگاه شهید رجایی وساختمان اصلی مرکز قزوین برگزار گردید.

جمعه ۱۵ مهر ۱۴۰۱

روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان قزوین