دومین نشست شورای فعالیت های فرهنگی دانشگاه های استان برگزار شد. در این نشست بر هماهنگی و هم افزایی دانشگاه های استان درخصوص فعالیت­ های فرهنگی هم زمان با آغاز سال تحصیلی جدید تاکید شد.

همچنین در این نشست طرح پیشنهادی معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه در خصوص طرح پویش « استاد امید » مورد بررسی اعضا قرار گرفت.

لزوم ارتباط تشکل ها، کانون های فرهنگی و انجمن های علمی دانشگاه های سطح استان با یکدیگر نیز مورد تاکید اعضای شورای فعالیت های فرهنگی استان قرار گرفت.

طراحی دوره آموزشی ویژه اساتید مطابق با سرفصل های آموزشی آیین نامه ارتقاء با محوریت « ضرورت و چگونگی ایفای نقش تربیتی اساتید» با بهره مندی از تجربیات زیستی و دانشی اساتید برتر کشور به صورت استانی یکی دیگر از موارد طرح شده در این نشست بود.