در نشست رئیس و معاونان پژوهشکده آینده پژوهی با رئیس دانشگاه حول چشم انداز و سیاست های پژوهشکده آینده پژوهی بحث و تبادل نظر شد، در این نشست دکتر قاسم زاده با بیان اهمیت جایگاه پژوهشکده آینده پژوهی بیان داشت: نگاه مدیریتی دانشگاه برای پژوهشکده، نگاه توسعه زیرساختی و توسعه هدفمند است.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت های موجود در پژوهشکده آینده پژوهی افزود: استفاده از ظرفیت تفاهم نامه های منعقد شده با ارگان ها و دستگاه های اجرایی، بستری برای پژوهشکده است.

رئیس دانشگاه گفت: انتظار داریم پژوهشکده با سیاستگذاری های پیش رو به دنبال درآمدزایی و ارزیابی دستگاه‌ها براساس آینده محوری و برنامه ریزی باشد.

وی بر همکاری های نزدیک آینده پژوهی با معاونت پژوهشی تاکید کرده و اظهار داشت: افزایش مشوق های لازم و همچنین سوق و هدایت اعضای هیات علمی و پژوهشگران به سمت پروژه از اهداف مشترک معاونت پژوهشی و پژوهشکده آینده پژوهی باشد.

در این نشست مشترک دکتر طاهری، رئیس پژوهشکده آینده پژوهی نیز با ارائه گزارش از اقدامات صورت گرفته، برنامه ها و سیاست های آتی پژوهشکده آینده پژوهی را تشریح کرد.