صبح امروز ۱۸ مهرماه در مراسمی با حضور حسن امینی فرمانده حوزه شهید بهشتی ادارات استان قزوین، جعفر احمدی رئیس پارک علم و فناوری قزوین، پیمان حیدریان سرپرست معاونت پشتیبانی و حسین ساوه مدیر حراست مجموعه، سید حمید حسینی جم به عنوان فرمانده پایگاه بسیج کارمندی پارک علم و فناوری قزوین معارفه شد.