نشست صمیمی فرمانده نیروی انتظامی استان قزوین با دانشجویان دانشگاه پیام نور استان قزوین

​به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه،سردار ابراهیمی فرمانده محترم نیروی انتظامی استان قزوین ضمن دیدار با جناب آقای دکتر اکبرزاده ریاست محترم دانشگاه پیام نور استان قزوین ،آقای دکتر عابدیها مدیر محترم نظارت ،ارزیابی وتضمین کیفیت دانشگاه ومدیران محترم ستادی  با دانشجویان ودبیران انجمن وکانونهای  دانشگاه پیام نور مرکز قزوین نشستی صمیمی برقرار کرد.

دوشنبه ۱۸مهر ۱۴۰۱

روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان قزوین