به گزارش خبرنگار دانشگاه پایگاه خبری دوم آذر، مجمع دانشجویی آرمان (عدالتخواه) دانشگاه شیراز در نامه‌ای رئیس شورای اسلامی شهر شیراز نوشت: احتراما پیرو نامه شماره ۱۵۹۸- ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ در خصوص شفاف سازی هزینه‌های اداری شهرداری، حقوق مزایا و تعداد دقیق پرسنل، به استحضار می‌رساند مطابق ماده ۸ قانون دسترسی آزاد به اطلاعات موسسه عمومی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریعترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمی‌تواند حداکثر بیش از ۱۰ روز از زمان دریافت درخواست باشد و همچنین براساس ماده ۲۲ قانون مذکور، ممانعت از دسترسی به اطلاعات و عدم رعایت مقررات این قانون در خصوص مهلت مقرر، جرم خوانده شده و در قوانین مستلزم مجازات است.

متن کامل نامه به شرح زیر است:

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر موسوی، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز

با سلام

احتراما پیرو نامه شماره ۱۵۹۸- ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ در خصوص شفاف سازی هزینه‌های اداری شهرداری، حقوق مزایا و تعداد دقیق پرسنل، به استحضار می‌رساند مطابق ماده ۸ قانون دسترسی آزاد به اطلاعات موسسه عمومی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریعترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمی‌تواند حداکثر بیش از ۱۰ روز از زمان دریافت درخواست باشد و همچنین براساس ماده ۲۲ قانون مذکور، ممانعت از دسترسی به اطلاعات و عدم رعایت مقررات این قانون در خصوص مهلت مقرر، جرم خوانده شده و در قوانین مستلزم مجازات است.

با توجه به گذشت بیش از ۴۰ روز از تاریخ نامه صدرالذکر مجمع دانشجویی آرمان (عدالتخواه) با توجه به ابهامات موجود در شهرداری، شعار انتخاباتی شورا و قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، درخواست دریافت اطلاعات به شرح‌زیر را مجددا ایفاد می‌کند. خواهشمند است دستور فرمایید موارد زیر به تفکیک و به تصریح و‌تفصیل بر اساس قانون مذکور، از طریق اعلان عمومی و رسانه‌های همگانی به آگاهی مردم رسیده و در اختیار نماینده این مجمع نیز قرار گیرد.

تعداد واقعی کارکنان شهرداری به تفکیک نوع استخدام آن‌ها، (تمامی حقوق‌بگیران از شهرداری) اعم از شاغلین یا مشاورین شورا و شهرداری.

هزینه‌های خدمات اداری واقعی سنواتی شهرداری به انضمام مجموع هزینه‌های حقوق و دستمزد تمامی کارکنان شهرداری (به تفکیک نوع استخدام) و ردیف‌های بودجه آن.

تعداد دقیق پست‌های خالی و عناوین و تخصص‌های مورد نیاز.

قطعا وجود هرگونه ابهام، بی توجهی و تعلل در پاسخگویی و عدم همکاری در راستای شفاف شدن چگونگی مصرف بیت المال و مخفی کردن اطلاعاتی که حقوق عمومی است، توسط افکار عمومی به منزله تاییدی بر وجود مفاسد و سوءمدیریت‌ها و وضعیت نابسامانِ غیر قابل انتشار تلقی می‌گردد.

مجمع دانشجویی آرمان (عدالتخواه) دانشگاه شیراز

رونوشت:

نمایندگان محترم شیراز در مجلس شورای اسلامی، جهت استحضار

مدیر کل محترم سازمان بازرسی استان فارس، جهت استحضار

جناب آقای آسیابی دادستان محترم شهر شیراز، جهت استحضار

جناب آقای اسکندر پور، شهردار محترم شیراز جهت استحضار