دکتر قاسم‌زاده، رئیس دانشگاه صبح روز جمعه ۲۲ مهرماه با حضور در حوزه برگزاری آزمون‌های سراسری سازمان سنجش، از روند برگزاری این آزمون‌ها در دانشگاه بازدید کرد.
گفتنی است؛ در این روز دانشگاه میزبان ۴۴۸ داوطلب شرکت کننده در سه آزمون استخدامی علوم پزشکی وزارت بهداشت، تعیین سطح ماموران مالیاتی و انتخاب اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی بود.