طی حکمی از سوی معاونت اداری مالی دانشگاه پیام نور صورت گرفت.

​به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه پیام نور استان قزوین،باحکم دکتر اجلالی معاونت اداری  و مالی دانشگاه پیام نور،آقای فرهاد طهماسبخانی به سمت سرپرست امور ​وپشتیبانی دانشگاه پیام نور استان قزوین منصوب شد،بدین وسیله این انتصاب شایسته را خدمت آقای ​طهماسبخانی  تبریک عرض نموده،واز درگاه ایزدمنان عزت،سربلندی وسلامتی رابرای ایشان مسالت مینماییم.