به گزارش گروه دانشگاه پایگاه خبری دوم آذر،  پنجاه و نهمین دوره آموزشی مهارتی مقدماتی در آزمایشگاه تحقیقاتی زیست‌شناسی (REC) با سرفصل‌های: آشنایی و کار با حیونات آزمایشگاهی؛ آشنایی و کار با تجهیزات آزمایشگاهی روز اول؛ آشنایی و کار با تجهیزات آزمایشگاهی روز دوم؛ تکنیک‌های بافت‌شناسی؛ تکنیک‌های کشت سلول روز اول؛ تکنیک‌های کشت سلول روز دوم؛ تکنیک‌های جنین‌شناسی دستگاه تولیدمثلی جنس نر؛ تکنیک‌های جنین‌شناسی دستگاه تولیدمثلی جنس ماده، از تاریخ ۲۱ تا ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۱ برگزار می‌شود. طول دوره ۸ جلسه و ساعت برگزاری از ۸ صبح تا ۱۴ اعلام شده است.

شصتمین دوره آموزشی مهارتی مقدماتی در آزمایشگاه تحقیقاتی زیست‌شناسی (REC) نیز با سرفصل‌های: آشنایی و کار با حیونات آزمایشگاهی؛ آشنایی و کار با تجهیزات آزمایشگاهی روز اول؛ آشنایی و کار با تجهیزات آزمایشگاهی روز دوم؛ تکنیک‌های بافت‌شناسی؛ تکنیک‌های کشت سلول روز اول؛ تکنیک‌های کشت سلول روز دوم؛ تکنیک‌های جنین‌شناسی دستگاه تولیدمثلی جنس نر؛ تکنیک‌های جنین‌شناسی دستگاه تولیدمثلی جنس ماده، به صورت فشرده و طی ۴ روز از تاریخ ۴ تا ۷ آبان‌ماه ۱۴۰۱ از ساعت ۸ تا ۲۰ برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام در این دوره‌ها به وب‌سایت معاونت آموزشی پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی مراجعه کنند.