توافق نامه حمایت از جذب استعدادهای برتر در رشته‌های اولویت دار کشور با هدف ترغیب نخبگان و استعدادهای برتر به فعالیت در رشته‌های اولویت‌دار کشور به دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور ابلاغ شد.

در این توافق نامه به دانشجویان نخبه که رشته‌‌های اولویت دار را انتخاب می‌کنند مزایای خوبی از قبیل بورسیه، حقوق ماهیانه معادل قانون کار و تسهیلات مربوط به بنیاد نخبگان تعلق می‌گیرد. این توافق‌نامه در بخش آیین نامه‌های گروه استعدادهای درخشان بارگزاری شده که علاقه مندان می‌توانند برای آگاهی از جزئیات این توافق‌نامه مراجعه نمایند.»