به گزارش گروه دانشگاه پایگاه خبری دوم آذر، دومین روز دوره آموزشی- تشکیلاتی شهید مهدی رجب بیگی در مشهد مقدس برگزار شد.

بر اساس این گزارش، در روز اول این دوره آموزشی، دبیر کل این اتحادیه و اعضای شورای مرکزی به بیان سخنانی در باب اهمیت کار تشکیلاتی و فعالیت‌های دفتر تحکیم وحدت پرداختند.

محمد حسین قائد شرف در روز دوم این دوره با ارائه مباحث آموزشی، گفت: شما در دانشگاه می‌توانید دست به کار‌هایی بزنید که در بیرون از آن میسر نمی‌شود. در دانشگاه هزینه اشتباهات بسیار پایین است وقتی وارد تشکیلات می‌شوید، یک سری چیز‌ها می‌دهید و یک سری چیز‌ها می‌گیرید.

وی افزود: در تشکیلات یک سری اتفاقات می‌افتد، یک مورد در حوزه فردی است که با پارامتری به نام نظم مواجه می‌شوید و می‌توانید تعادلی بین درس و کار تشکیلاتی ایجاد کنید. سطح دیگر مسئله توانمندی است، یک سری توانمندی‌های در شما ارتقا پیدا می‌کند و توانمندی دیگر قدرت تخمین است.

دبیر کل اسبق اتحادیه تحکیم وحدت گفت: کسی می‌تواند آینده نگر خوبی باشد که قدرت تخمین داشته باشد، که در نهایت به پیش بینی می‌رسد و مسئله مهم دیگری که به دست می‌آورید توانایی فهم افراد است، اینکه چطور دیگران را فهم کنید با کار جمعی میسر می‌شود. قائد شرف در ادامه تاکید کرد: اینجا معنی و مفهوم تعادل داخل فضای زندگی را در فعالیت جمعی یاد می‌گیرد.

دبیر کل اسبق اتحادیه تحکیم در پایان گفت:‌کار جمعی دانشجو را از انحراف در مسیر حفظ می‌کند و اگر آن‌ها کار جمعی ایدئولوژیک انجام دهند، سقوط نخواهند کرد.