در مجمع ماهانه اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان مطرح شد:

به گزارش گروه دانشگاه پایگاه خبری دوم آذر، داداش‌پور، معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان در مجمع ماهانه اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان گفت: براساس آمار و داده‌هایی که در خصوص تجمعاتی که در یک ماه گذشته در سطح کشور و به ویژه در دانشگاه‌ها برگزار شد، اغلب تجمع کنندگان سن کمی داشتند.

وی افزود: در سه سال گذشته که دانشگاه ها تعطیل و نیمه تعطیل بود غالب دانشجویان کارشناسی از حضور در دانشگاه محروم بودند اما دانشجویان تحصیلات تکمیلی در فضای دانشگاه حضور داشته‌اند.

دادش‌پور بیان کرد: بر این اساس از میان دانشجویانی که بازداشت شده اند، ۹۰ درصد آنها دانشجویان سال‌اولی، دومی و سومی بودند که در این سال‌ها با جو و شرایط دانشگاه آشنا نبوده و اساسا با دانشگاه ها ارتباط نداشته‌اند.

وی افزود: عموما کسانی که در خیابان‌ها و دانشگاه در کف میدان حضور داشتند دارای مشکلات حاد اقتصادی و مسائل روحی بوده‌اند.

داداش‌پور بیان کرد: آن‌چه که مشخص است تعداد دانشجویان در تجمعات بسیار بالا نبوده اما رسانه‌های معاند با انعکاس گسترده اینگونه نمایان کردند که تمام دانشگاه ها با این موضوع درگیر هستند و اغلب دانشگاه ها توسط دانشجویان تسخیر شده اند.

وی اظهار کرد: در تعدادی از دانشگاه جرقه‌ی تجمعات توسط دانشجویان رشته‌ی هنر و از مقابل دانشکده‌ی هنر شکل گرفته‌است.