به گزارش گروه دانشگاه پایگاه خبری دوم آذر به نقل از روابط عمومی جهاد دانشگاهی، گردشگری و معنویت-سلامت خانواده، گردشگری و معنویت-سلامت معنوی جوانان، گردشگری و معنویت-سلامت معنوی جامعه، رویکرد روانشناختی به گردشگری و معنویت با محوریت سلامت معنوی، نقش رویکرد دینی به گردشگری در سلامت معنوی، گردشگری و معنویت با محوریت آینده پژوهی سلامت معنوی، نقش گردشگری و معنویت در مدیریت سلامت معنوی و نقش گردشگری و معنویت با رویکرد گردشگری تعالی بخش بر سلامت معنوی هشت محور اصلی این دوره از کنفرانس یاده شده است.

مهلت ارسال چکیده مقالات: ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱ و مهلت ارسال مقالات کامل: ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۱ خواهد بود. زمان برگزاری کنفرانس نیز نیمه اسفندماه ۱۴۰۱ است.

علاقه‌مندان می‌توانند تا ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱چکیده مقالات خود را به ایمیل iccip@usc.ac.ir ارسال کنند.