به گزارش خبرنگار دانشگاه پایگاه خبری دوم آذر، امروز حدود ۲۰۰ نفر از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر از ساعت ۱۴ جلوی دانشکده ریاضی تجمع کردند و سپس به جلوی دانشکده پلیمر حرکت کردند. بعد از دقایقی این دانشجویان اقدام به سر دادن شعار‌های رادیکال کردند که در واکنش به این اقدام دانشجویان انقلابی تصمیم به ورود و سر دادن شعار متقابل گرفتند.

در این تجمع فتنه‌گران به ظاهر دانشجو در حالی که شعار‌های رادیکال می‌دادند و فحاشی علنی می‌کردند، حرکت خود را به سمت سردر دانشگاه ادامه می‌دادند. قصد آن‌ها کشاندن اغتشاش به سردر و سپس از جا کندن در برای ورود آشوبگران غیردانشجو به دانشگاه بود. (همانند اغتشاشات همزمان با انهدام هواپیمای اوکراینی)، اما دانشجویان انقلابی با حرکت به سمت سردر در حالی که پشت ضدانقلاب قرار داشتند با ایجاد تونل از بین جمعیت زودتر به سردر دانشگاه امیرکبیر رسیدند و اجازه‌ی اجرای نقشه‌ی شوم ضدانقلاب را ندادند.

ضدانقلاب بار‌ها با شمارش معکوس به سمت دانشجویان انقلابی حمله‌ور شدند، اما از آن‌جایی که در این درگیری‌ها خود بیشتر ضربه می‌دیدند تصمیم به سردادن شعار خالی گرفتند. متاسفانه اغتشاش‌گران شعار‌های به شدت هتاکانه و دون شان دانشجو و محیط علمی دانشگاه سر می‌دادند.

دانشجویان انقلابی با حرکت صف به صف موفق به ایجاد تزلزل صف ضدانقلاب شدند و در نهایت فتنه‌گران «مجبور» به ترک صحنه شدند.

در تمام این مدت پرچم زیبای «جمهوری اسلامی ایران» در سردر دانشگاه توسط دانشجویان انقلابی به اهتزاز درآورده شده بود و منجر به عصبانیت شدید ضدانقلاب می‌گشت. دانشجویان انقلابی در نهایت با استقرار کامل در مقابل سردر دانشگاه در آنجا نماز مغرب و عشا را اقامه کردند و هم‌خوانی سرود ملی جمهوری اسلامی ایران در سردر، حسن ختام این پیروزی بزرگ امت حزب‌الله در دانشگاه امیرکبیر بود.