🍃مراسم معارفه معاونت اجرایی دانشگاه پیام نور استان قزوین برگزار گردید.

✒️به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه پیام نور استان قزوین، مراسم معارفه معاونت اجرایی دانشگاه پیام نور استان باحضور آقای دکترشجاعی فردمدیرکل محترم دفترنظارت،ارزیابی وتضمین کیفیت سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور،جناب آقای دکتراکبرزاده ریاست محترم دانشگاه پیام نوراستان قزوین،حجت الاسلام والمسلمین دکتر کاظمی نژاد مسئول محترم دفتر نهاد دانشگاه، آقای دکتر علیایی معاونت محترم آموزشی استان،رؤسای محترم مراکز و واحدهای تابعه ومدیران وکارکنان محترم استانی در سالن جلسات دانشگاه برگزار گردید. 

💫اهدای حکم انتصاب دکتر طاهرخانی به سمت معاونت اجرایی دانشگاه پیام نور استان ازسوی دکتر شجاعی فرد پایان بخش این مراسم بود.

گفتنی است در بخشی از این مراسم، همکار عزیزمان آقای فرهاد طهماسبخانی با حکم‌ معاونت اداری ومالی دانشگاه به عنوان سرپرست امور اداری و پشتیبانی دانشگاه پیام نور استان قزوین معارفه گردید.

🗓️سه شنبه ۳ آبان ۱۴۰۱

📡روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان قزوین