🍃جلسه تکریم ومعارفه رؤسای قدیم وجدید دفترنظارت،ارزیابی وتضمین کیفیت دانشگاه پیام نور استان قزوین برگزار شد.

✍️به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه پیام نور استان،طی مراسمی باحضورآقای دکترشجاعی فردمدیرکل محترم دفترنظارت،ارزیابی وتضمین کیفیت سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور، جناب آقای دکتراکبرزاده ریاست محترم دانشگاه پیام نوراستان قزوین،حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر کاظمی نژاد مسئول محترم دفتر نهاد دانشگاه،معاونین محترم آموزشی و اجرایی استان، رؤسای محترم مراکز و واحدهای تابعه ومدیران وکارکنان محترم استان، از زحمات آقای دکترخودروان مدیر سابق نظارت دانشگاه استان تقدیر وآقای دکتر عابدیها به عنوان مدیر جدید حوزه نظارت ،ارزیابی وتضمین کیفیت دانشگاه پیام نور استان قزوین معرفی شد.

🔰اهدای لوح تقدیر ریاست وکارکنان استان به آقای دکتر خودروان واهدای رسمی حکم انتصاب آقای دکتر عابدیها به سمت مدیر دفتر نظارت،ارزیابی وتضمین کیفیت استان قزوین ازسوی آقای دکتر شجاعی فرد پایان بخش این مراسم بود.

🗓️سه شنبه ۳ آبان ۱۴۰۱

📡روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان قزوین