دیدار معاون فرهنگی اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین با ریاست دانشگاه پیام نور استان قزوین

💫دیدار وگفتگوی آقای اسلامی صدر معاونت محترم امور فرهنگی اداره کل ورزش وجوانان استان، با جناب آقای دکتراکبرزاده ریاست محترم دانشگاه پیام نوراستان قزوین

🗓️ پنجشنبه ۵ آبان ۱۴۰۱

📡روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان قزوین