دانشگاه بویین زهرا برگزار کرد.

🏴🏴 مراسم بزرگداشت شهدای حادثه تروریستی حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع)وهمدردی با بازماندگان این حادثه، با حضور آقای دکتر رجب زاده ریاست محترم دانشگاه پیام نور وهمکاران محترم مرکز بوئین زهرا برگزار گردید.

◾️ دکتر رجب زاده ضمن بیان رویداد این حادثه و نقش عوامل موثر این عمل وحشیانه به ایراد سخنرانی پرداخت. در پایان ضمن اظهار همدردی با بازماندگان این حادثه تاسف باروقرائت فاتحه وصلوات جهت شادی روح شهداء بیانیه ای دراین خصوص توسط ریاست دانشگاه قرائت گردید.

🏴روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان قزوین