به گزارش گروه دانشگاه پایگاه خبری دوم آذر، سومین سلسله نشست گردشگری سلامت با موضوع «استاندارد‌های خدمات گردشگری سلامت در ایران» با حضور دیاکو عباسی، نماینده معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی؛ مهندس محمدباقر منتظری، مشاور و ارزیاب در حوزه استاندارد‌های کیفیت خدمات گردشگری؛ بهار بیشمی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری؛ سعید هاشمی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، صبح امروز (دوشنبه ۹ آبان ماه) به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.