دکتر قاسم زاده، رئیس دانشگاه به همراه آیت الله تلخابی، مشاور علوم انسانی و اسلامی وزارت علوم، دکتر سیاهکلی، نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز طی نشستی با دکتر زلفی گل، وزیر علوم تحقیقات و فناوری و فرخی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم دیدار و  پیرامون مسائل مختلف دانشگاه گفتگو و تبادل نظر کردند.