🔶حضور باشکوه ریاست ،کارکنان ودانشجویان محترم دانشگاه پیام نور مرکز بویین زهرا در راهپیمایی استکبار ستیز روز سیزده آبان‌ ‌و نیز برپایی میز خدمت قبل از اقامه نماز وحدت بخش جمعه در مسجد جامع شهرستان بویین زهرا

📡روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان قزوین