دکتر قاسم زاده، رئیس دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) و دکتر جعفر احمدی، رئیس پارک علم و فناوری استان قزوین با امضای تفاهم‌نامه‌ بر مشارکت و همکاری بین دانشگاه بین المللی امام خمینی ره  و پارک علم و فناوری قزوین بویژه راه اندازی پردیس مشترک علم و فناوری تأکید کردند.

این تفاهم‌نامه در راستای ایجاد و راه اندازی پردیس ­های علم و فناوری به منظور فراهم آوردن زمینه توسعه فعالیت موسسات آموزشی پژوهشی و فناوری و سایر سازمان­ ها و موسسات در حوزه توسعه فناوری و نوآوری و ایجاد امکان بهتر برای پاسخگویی و دسترسی بیشتر نوآوران و فناوران مستعد به امکانات و زیرساخت های لازم امضا گردید.

گفتنی است پردیس علم و فناوری بستری برای شکل‌گیری ساختارها و زیرساخت‌های مختلف زنجیره توسعه نوآوری و فناوری از جمله مرکز نوآوری، مرکز رشد، ساختمان‌های چند مستاجره، مجتمع های فناوری و نوآوری و شتاب دهنده‌ها، اراضی و محدوده‌های استقرار شرکت‌های توسعه یافته و مانند آنها می‌شود.