دانشگاهیان دانشگاه بین المللی امام خمینی ره نیز همسو با سایر اقشار مردم با حضور پرشور در راهپیمایی۱۳ آبان ۱۴۰۱ بار دیگر پشتیبانی از آرمان های انقلاب و میثاق دوباره با آرمان های امام و شهیدان را اعلام کردند.

دانشگاهیان با سر دادن شعارهایی علیه استکبار جهانی اقدامات اخیر دشمنان را در راستای بر هم زدن امنیت و نظم عمومی محکوم کردند و بار دیگر با آرمان های حضرت امام خمینی(ره) و اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تجدید پیمان کردند.