اولین همایش ملی تحول در علوم انسانی و نقش آن در پیشرفت ایران اسلامی برگزار می کند؛
دانشگاه اراک با همکاری دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های استان مرکزی در نظر دارد اولین همایش ملی تحول در علوم انسانی و نقش آن در پیشرفت ایران اسلامی را، با هدف بررسی راهکارها و موانع تحول در علوم انسانی و همچنین هم‌اندیشی نخبگان علوم انسانی سراسر کشور در دانشگاه اراک برگزار نماید.
محورهای همایش :
۱. تحول در علوم انسانی و توانمند سازی جامعه
۲. جایگاه نظریه و روش در تحول علوم انسانی
۳. جایگاه هستی شناسی و معرفت شناسی در تحول علوم انسانی
۴. امکان بومی سازی و اسلامی سازی علوم انسانی
۵. موانع و چالش های تحول در علوم انسانی
۶. راهکارهای تحول و بومی سازی علوم انسانی
۷. تحول در علوم رفتاری و اجتماعی و پیشرفت ایران اسلامی
۸. الهیات و معارف اسلامی و پیشرفت ایران اسلامی
۹. تحول در مدیریت و علوم اقتصادی و پیشرفت ایران اسلامی
۱۰. روابط بین الملل و نقش آن در پیشرفت علوم انسانی
۱۱. نقش نخبگان در تحول علوم انسانی
تاریخ برگزاری :  ۲۷ آذر ۱۴۰۱
دبیر همایش : دکتر ابراهیم آقا محمدی
تلفن دبیرخانه: ۰۸۶۳۲۷۶۱۰۰۸
وب سایت همایش:

https://espconference.uast.ac.ir/fa/