🔸سازمان جوانان هلال احمر دانشگاه پیام نور مرکز قزوین برگزار کرد

✍️به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه پیام نور استان،به مناسبت سالروز تاسیس سازمان جوانان هلال احمر،مراسمی با حضور جناب آقای دکتراکبرزاده ریاست محترم دانشگاه پیام نوراستان قزوین،آقای دکتر طاهرخانی معاونت محترم اجرایی استان، آقای حریری پور معاونت محترم امداد نجات هلال احمر شهرستان قزوین،آقای اصفهانی مسئول محترم کانونهای دانشجویی هلال احمر استان قزوین،مدیر محترم فرهنگی و اعضای دانشجویی کانون هلال احمر دانشگاه پیام نور مرکز قزوین در سالن جلسات دانشگاه برگزار گردید. 

🔰در انتهای جلسه از مسؤلین واعضای کانون هلال احمردانشگاه مرکز قزوین تقدیر بعمل آمد.

🗓️یکشنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۱

📡روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان قزوین